Organizácia

Predseda EZÚS PONTIBUS
István Szabó, Predseda Zhromaždenia Peštianskej župy

Podpredseda EZÚS PONTIBUS
Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Členovia Dozornej rady
Tibor Csenger, József Jobbágy, Lászlóné Ványi, József Seltenreich
 
Riaditeľ
Gábor Popovics