Organizácia

Predseda EZÚS PONTIBUS
Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Podpredseda EZÚS PONTIBUS
István Szabó, Predseda Zhromaždenia Peštianskej župy

Členovia Dozornej rady
Ádám Karácsony
Tibor Csenger
Őrs Orosz
Róbert Virág
 
Riaditeľ
Gábor Popovics

Organizačný útvar v Slovenskej republike
Mgr. Jennifer Süttőová

Organizačný útvar v Maďarsku
Fehér Gergely, Polák Attila