Ukážeme Vám cestu!

Pozdĺž rieky Ipeľ sme si umiestnili informačné tabule.

EZÚS PONTIBUS sa snaží využívať turistický potenciál regiónu, a preto sa snažíme poskytnúť pomoc pre obcí. Tieto informačné tabule predstavujú pamätihodnosť, históriu obcí a regiónu v šiestich slovenských a v šiestich maďarských obciach. Návštevníci oblasti sa môžu orientovať pomocou mapy Dolného Poiplia.

Infotabla Bernece 
 Infotabla Letkes
 Infotabla Szalka
 Infotabla Ipolyszakallos