Školenia sociálnych pracovníkov boli úspešne ukončené

Priebeh projektu RE-HABILITATION zhodnotili jeho účastníci na záverečnom podujatí.

Hlavným cieľom projektu RE-HABILITATION bolo zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre novovznikajúce a existujúce zariadenia sociálnej starostlivosti v regióne dolného Poiplia cestou bezplatného školenia sociálnych pracovníkov.Rehab zaro1V rámci projektu ukončeného dňa 30. apríla 2022 a realizovaného ako súčasť akčného plánu RE-START prebehli vzdelávacie programy v dvoch mestách, menovite v Szobe na Gymnáziu sv. Ladislava a Štúrove. S finančnou podporou EFRR (Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja) vo výške 154 793 eur bolo bezplatne vyškolených 137 osôb. Záujemci získali prostredníctvom 310-hodinového vzdelávacieho kurzu kombinujúceho teoretickú výuku s praxou všetky znalosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnej starostlivosti. Ihneď po zaškolení sa mnohí absolventi umiestnili v sociálnych zariadeniach regiónu, veľká časť dostala pracovné ponuky v inštitúciách, kde absolvovali praktickú prípravu.
Rehab zaro2


Vzdelávanie v rámci projektu zabezpečili z maďarskej strany Gymnázium sv. Ladislava, Odborné gymnázium, Stredná odborná škola a Internát v Szobe, slovenskú stranu zastrešila Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania.
Úspech projektu motivoval jeho výukových partnerov – teda Gymnázium sv. Ladislava, Odborné gymnázium, Strednú odbornú školu a Internát v Szobe a Blanku Richtárikovú – Kurz opatrovania – pokračovať vo vzdelávacom programe aj po jeho ukončení, tentokrát už za úhradu.Rehab zaro3


Záverečné podujatie sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2022 v Szobe. Jeho účastníci sa mohli oboznámiť s hlavnými skúsenosťami nadobudnutými počas kurzu, ktoré prezentoval Gábor Németh, riaditeľ Gymnázia sv. Ladislava, Odborného gymnázia, Strednej odbornej školy a Internátu, a Monika Pápai
školiteľka.
Zsuzsanna Szalai, riaditeľka Domova sv. Alžbety Katolíckej charity v obci Ipolytölgyes predostrela hlavné témy vzdelávania v oblasti sociálnej starostlivosti, ako aj praktické možnosti uplatnenia. Mnoho účastníkov kurzu ho absolvovalo so zámerom poskytnúť vďaka získaným vedomostiam kvalitnejšiu opateru svojim príbuzným ošetrovaným v domácom prostredí. 
Rehab zaro4

Sándor Gréczi, zástupca riaditeľa Pobočky generálneho riaditeľstva pre sociálne veci a ochranu detí v Peštianskej župe predstavil úlohy, funkcie a inštitucionálny systém Generálneho riaditeľstva.

Kľúčovou úlohou Generálneho riaditeľstva je udržiavať chod inštitúcií sociálnej ochrany a ochrany detí, zabezpečovať ich prevádzkové podmienky, vymeriavať poplatky a realizovať ďalšie úlohy súvisiace s ich prevádzkou. Projekt RE-HABILITATION môže prispieť k zlepšeniu personálnej situácie v existujúcich inštitúciách a zabezpečeniu ľudských zdrojov v sociálnych zariadeniach, ktorých výstavba práve prebieha v rámci iného projektu akčného plánu a ktoré budú čoskoro odovzdané do užívania.
Rehab zaro5