Doviezli sa sanitárne kontajnery slúžiace na turistické účely

Kontener1

Z finančných prostriedkov na rok 2021 získaných od Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu sme vo Vyškovciach nad Ipľom a v Ipolydamásde zaobstarali také kontajnery, ktoré slúžia predovšetkým účastníkom vodnej turistiky na Ipli, zároveň znamenajú použiteľnú infraštruktúru aj pre cyklistickú, pešiu a rybársku turistiku.

Našim cieľom je, aby sa rozvoj turistiky pozdĺž rieky Ipeľ uskutočnil v harmónii, tvoriac sieť, využívajúc vzájomnú synergiu. Na jednej strane sa tieto umiestnené kontajnery spájajú so zastávkami vodnej turistiky, realizovanými Pontibusom ETT, alebo z obstaraní iných organizácií, respektíve sú začlenené do budúcich turistických vízií rozvoja.

Umiestnenie kontajneru vo Vyškovciach nad Ipľom sa uskutočnilo v týchto dňoch. Ďakujeme za podporu Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu.