Informačné tabule v obciach pozdĺž rieky Ipeľ

Informačné tabule v obciach pozdĺž rieky Ipeľ

Z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu, v spolupráci s miestnymi samosprávami, umiestnime informačné tabule predstavujúce pamätihodnosti, históriu obcí a regiónu v šiestich slovenských (Pastovce, Bielovce, Vyškovce nad Ipľom, Malé Kosihy, Ipeľský Sokolec, Salka) a v šiestich maďarských obciach (Kóspallag, Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Bernecebaráti, Kemence).

Nosné konštrukcie tabúl sa už umiestnili, vypracovanie grafických prvkov prebieha. Vyššie sa nachádza vizualizácia tabule.