Turistický rozvoj malého rozsahu pozdĺž rieky Ipeľ

Z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu sme v Kubáňove zriadili altánok, ktorý slúži ako zastávka alebo miesto odpočinku pre turistov.

Konštrukcia je vysoká približne 3,6 metra, z každej strany je otvorená dažďová brána, vedľa ktorej sa nainštalovali jedna menšia a jedna väčšia informačná tabuľa a stojan na bicykle. Altánok slúži na relaxáciu turistov, ich ochranu pred dažďom a podporuje obsluhu vodnej, cyklistickej a pešej turistiky.

Našim cieľom je, aby sa rozvoj turistiky pozdĺž rieky Ipeľ uskutočnil v harmónii, tvoriac sieť, využívajúc vzájomnú synergiu. Za týmto účelom sa navrhlo zužitkovanie nevyužívanej budovy, ktorá je vo vlastníctve obce. Budova sa nachádza priamo medzi hlavnou cestou (ktorá sa využíva aj ako cyklistická cesta) a riekou Ipeľ (kde sa vodná turistika čoraz viac rozbieha). Na terase budovy, resp. na dvore je možnosť zriadenia miesta odpočinku pre cyklistických a vodných turistov, a navrhla sa rekonštrukcia už existujúcich, a do exteriéru sa otvárajúcich, toaliet, zriadenie spŕch, respektíve celková rekonštrukcia budovy, ktorá môže v budúcnosti slúžiť aj ako ubytovací priestor pre sem prichádzajúcich turistov. V tejto súvislosti sa vyhotovila projektová dokumentácia, ktorá pripravila rozvoj v etapách, s cieľom možnosti získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy z viacerých zdrojov.

 4

 Szete3