Zachraňuje životy, chráni zdravie

Pozrite si naše informačné video o mobilnom skríningovom autobuse!

Služby mobilného skríningového autobusu zakúpeného Samosprávou mesta Szob využili už mnohí. Liečba včas odhalených zdravotných odchýlok môže zabrániť vzniku vážnejších komplikácií. Skríningový autobus MobilLAB zabezpečuje meranie krvného tlaku, meranie saturácie krvi kyslíkom, vyšetrenie hladiny glukózy, vyšetrenie sluchu, ultrazvukové a EKG vyšetrenia a vyšetrenie prietoku krvi.

Projekt bol realizovaný ako súčasť akčného plánu RE-START v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu).