Prihláste sa na kurz sociálnej starostlivosti!

Chcete pracovať v sociálnej oblasti v regióne dolného Poiplia, ale neviete ako začať? Nemáte k tomu
dostatočné vzdelanie?

Spúšťame bezplatné dvojmesačné školenia v Štúrove a okolí, a v Szobe (Maďarsko).
Rozšírte si svoje teoretické vedomosti, poznatky ale aj praktické zručnosti v sfére sociálnej práce. Keďže ľudia žijú stále dlhšie, tým pádom rastie aj potreba kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa budú starať o starších ľudí.

• Môžete sa učiť od uznávaných lektorov, a získate aj konkurenčné vedomosti na trhu práce.
• Na školení poskytujeme nielen teoretické, ale aj praktické znalosti na vysokej úrovni.
• Školenie prebieha v moderných učebniach vybavených novým zariadením.
• Školenie je podporené projektom EÚ v rámci akčného plánu RE-START a je pre Vás bezplatné.
• Na konci školenia dostanete dvojjazyčný (maďarský, anglický) certifikát.

Začiatok školenia: V štádiu rokovania, ale je možné sa vopred prihlásiť na uverejnené termíny kliknutím sem.

Predpokladaná dĺžka kurzu je cca. 2 mesiace.

Vyučovanie prebieha počas pracovných dní, rozvrh je prispôsobený k potrebám uchádzačov.

Podmienky prijatia: min. absolvovaná základná škola

Skúška: pre získanie certifikátu vyžadujeme úspešné absolvovanie záverečných testov a účasť na hodinách (ospravedlnené sú max. 20 % z hodín)

Zamestnanosť: V rámci akčného plánu RE-START vznikne v prihraničnej oblasti niekoľko sociálnych inštitúcií. Pomôžeme Vám nájsť tú správnu prácu pre Vás.

Školiaca inštitúcia:
Gymnázium, technická škola, stredná odborná škola a domov mládeže sv. Ladislava (Maďarsko)
Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania (Slovensko)

Uzávierka prihlášok: Predbežná registrácia je možná s kliknutím na tento odkaz.

Ďalšie informácie:
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

rahabil

O projekte:

Cieľom projektu RE-HABILITATION je zabezpečenie dostatočného množstva pracovnej sily pre novovznikajúce aj existujúce sociálne zariadenia v regióne dolného Poiplia cestou bezplatného vzdelávacieho programu. V júli 2019 bol v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu) zahájený štvorročný akčný plán RE-START, pozostávajúci zo 7 projektov. Partneri participujúci na týchto projektoch si kladú za cieľ zvýšiť ekonomickú aktivitu a aktivitu na trhu práce v okrajových regiónoch.
Projekt RE-HABILITATION, realizovaný v rámci akčného plánu, bude uskutočnený vo viacerých skupinách na dvoch miestach paralelne, menovite v Szobe na Gymnáziu sv. Ladislava a v Štúrove. V rámci projektu, ktorý sa uskutoční s finančnou podporou EFRR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja) vo výške 154 793 EUR prebehne bezplatné školenie 120 osôb. Uchádzači získajú prostredníctvom 310-hodinového kurzu kombinujúceho teoretickú výuku s praktickým vzdelávaním všetky znalosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnej starostlivosti. Absolventi kurzu môžu po jeho skončení plniť úlohy na poli starostlivosti o seniorov v regionálnych sociálnych zariadeniach a prispieť tak k zmierneniu nedostatku pracovných síl v tomto sektore a k optimalizácii personálnej kapacity v inštitúciách, ktoré budú vybudované v rámci iného projektu akčného plánu.
Projekt realizuje Gymnázium, technická škola, stredná odborná škola a domov mládeže sv. Ladislava v Szobe (Maďarsko) a Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania na slovenskej strane. Participujúci partneri plánujú pokračovať vo vzdelávacích programoch aj po ukončení projektu, avšak už v hradenej forme.