Tlačová konferencia o akčnom pláne RE-START

POZVÁNKA

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS (PONTIBUS EGTC), ktoré bolo založené Samosprávou Peštianskej župy a Nitrianskym samosprávnym krajom, Vás srdečne pozýva na tlačové konferencie nasledovných projektov akčného plánu RE-START realizovaných v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko.
Miesto a dátum tlačových konferencií:

Szob, Köztársaság tér, Maďarsko
(pred sociálnym zariadením, ktoré bude vybudované v rámci projektu)
24. septembra 2020 o 15:30 hod.

15:30
Predstavenie akčného plánu RE-START (SKHU/1802/3.1/039)
Vplyv rozvojových aktivít na cezhraničnú oblasť zrealizovaných v rámci akčného plánu
Otázky, odpovede

Účastníci:
Bence Rétvári, štátny tajomník, Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska
István Szabó, predseda Samosprávy Peštianskej župy, podpredseda EZÚS PONTIBUS
Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

16:00
Predstavenie projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043) – rozvoj sociálnej infraštruktúry v pohraničnej oblasti
Gyöngyi Ferencz, starostka Szob
Silvia Cagalová, starostka Salka

16:10
Predstavenie projektu RE-BOOT (SKHU/1802/3.1/053)– zvýšenie zamestnanosti v pohraničnej oblasti, mentorský program
Otázky, odpovede
Účastníci:
Zoltán Ujlaky, vedúci inštitúcie, Szob Járási Család – és Gyermekjóléti Központ (Okresné centrum starostlivosti o rodinu a deti v Szobe)

Pozvánka PDF

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.