Stretnutie o rozšírení ľudového domu v Salke

Organizovali sme stretnutie o rozšírené ľudového domu v Salke, ktoré bude realizované v rámci projektu RE-CREATION.

Jedným z prvkov projektu RE-CREATION, ktorý sa začne 1. januára 2021 v rámci akčného plánu RE-START, je aj rozšírenie ľudového domu v Salke. Ľudový dom bol postavený v roku 1897 a zrekonštruovaný v roku 2003 Ipeľským kultúrnym a turistickým združením. Združenie bolo založené, aby zachránila a odovzdala mladšej generácii etnografické hodnoty, vedomosti našich starých rodičov, čo pre nich znamenalo každodenný život. Od roku 2004 prichádzajú do ľudového domu nepretržite školské skupiny, partie priateľov a rodiny s deťmi. Letný tábor remesiel organizujú od roku 2006.

Okrem rozšírenia ľudového domu projekt zahŕňa aj nákup vybavenia a zriadenie nabíjacej stanice pre e-bicykle, ktorá bude napojená na sieť e-bicyklov za účasti projektových partnerov obcí Ipolydamásd a Bernecebaráti. V rozšírenom ľudovom dome pomocou akčného plánu sa v rámci projektu RE-BIRTH budú konať aktivity podporujúce medzigeneračné dialógy, ako aj remeselné aktivity, najmä pre starších ľudí.

 20200717 Ipolyszalka 2

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.