Prebieha školenie mentorov s cieľom podporiť zamestnanosť na Dolnom-Poiplí

V rámci projektu „RE-BOOT: Rozvoj sociálnych služieb a sietí v záujme starších” koordinovaného EZÚS Pontibus sa organizuje vzdelávací program mentorstva, ktorého cieľom je, aby vyškolení mentori poskytovali pomoc a podporu obyvateľom starším ako 50 rokov žijúcim v oblasti Dolného-Poiplia, s cieľom opätovného začlenenia do trhu práce.

Jedným z prvkov akčného plánu RE-START realizovaného pod koordináciou EZÚS PONTIBUS v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko je projekt s názvom „RE-BOOT: Rozvoj sociálnych služieb a sietí v záujme starších” (SKHU/1802/3.1/053), v rámci ktorého sa v januári 2020 začal mentorský program na vzdelávanie nových mentorov. Na školeniach organizovaných Maďarskou maltézskou službou sa zúčastní 5 mentorov a predpokladá sa, že títo mentori budú vzdelávať do konca projektu najmenej 24 ľudí. Počas 210 hodinového školenia sa nastávajúci mentori zoznámia, okrem iného, s technikami osobného rastu, riešenia konfliktov, s problematikou závislostí, so základmi kariérového poradenstva a metodickými otázkami mentoringu. Po školeniach bude nasledovať 60 hodinová supervízia (poradenstvo), počas ktorého noví mentori sa môžu stretnúť formou individuálnych konzultácií so svojimi mentormi – odborníkmi, ktorí ich vzdelávali.

Po školení nasleduje proces výberu mentorovaných. Úlohy mentoringu sa budú vykonávať pod záštitou Okresného centra rodinnej pohody v Szob-e. V rámci toho noví mentori, využívajúc svoje nové znalosti a pomoc inštitúcií pôsobiacich v regióne budú vyhľadávať ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí boli vylúčení z trhu práce, ale snažia sa o opätovné začlenenie a majú záujem o odbornú pomoc.

Cieľom mentorského programu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je, aby sa mentorovaní ľudia opätovne začlenili na trh práce, zlepšila sa ich kvalifikácia a zefektívniť opätovné začlenenie na trh práce riešením situácií, ktoré bránia zamestnaniu. Týmto sa súčasne zníži zamestnanosť a nedostatok pracovných síl v pohraničných oblastiach, keďže v regióne sa tieto negatívne javy na trhu práce vyskytujú súčasne.

Ak patríte do vyššej uvedenej skupiny a máte záujem o mentorský program, alebo by ste potrebovali služby mentoringu, pošlite nám svoju prihlášku elektronicky na mailovú adresu: (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) alebo poštou na adresu: Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ, 2628 Szob, Ipolysági utca 3..

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.