Bol podporený projekt DANUrB+ s účasťou EZÚS PONTIBUS

Projektový návrh schválený v rámci tretej výzvy programu „Interreg Danube“ sa realizuje pomocou rozsiahleho medzinárodného partnerstva.

Stratégia EU pre Dunajský región zastrešuje územie tiahnuce sa od Čierneho lesa po Čierne more. 14 krajín v rámci tohto územia pripravuje s podporou EK projekty v rámci cieľov stanovených v operačnom programe.

Projekt je pokračovaním realizovaného projektu DANUrB medzi januárom 2017 a januárom 2019.
Jeho cieľom je posilnenie kultúrnej identity a vznik spoločnej kultúrnej siete a turistickej obchodnej značky. Tieto ciele chce projekt dosiahnuť podporou medzinárodných vzťahov obcí popri Dunaji a predstavením ukrytých alebo nevyužívaných kultúrnych a spoločenských hodnôt v záujme ich lepšieho kultúrneho a ekonomického zhodnotenia.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie zastrešujúcej územno-kultúrnej siete „európske kultúrne korzo”, ktoré by prepojilo všetky dunajské obce pod jednu obchodnú značku a jednu turistickú destináciu, ktorá ponúka možnosti tematických ciest a rozvojových príležitostí a tie môžu zvyšovať počet návštevníkov a predĺžiť ich dobu pobytu.

Projekt predstaví architektonické a kultúrne zdroje pomocou výskumov renomovaných univerzít a pripraví stratégiu, ako možno doteraz nevyužité alebo podhodnotené architektonické a kultúrne pamiatky a infraštruktúry urobiť aktívnejšími v transnacionálnom- dunajskom kontexte, zapojením spoločnosti a kultúrnym zhodnotením aj pomocou vytvorenia obchodnej značky. Špeciálny dôraz môžu dostať priemyselné pamiatky, budovy a infraštruktúra z čias komunizmu, ale aj obchodné a obranné pamiatky zo skoršieho obdobia, či ešte žijúce zvyky a obyčaje.
Partneri projektu (univerzity, regionálne samosprávy, civilné organizácie či odborné agentúry) vytvoria sieť a spoločnú platformu, aby pracovali v rámci udržateľnej kultúrnej a na cestovný ruch orientovanej stratégii, ktorej výsledkom bude spoločná dunajská mestská značka prinášajúca naraz spoločenské aj ekonomické výhody.

EZÚS PONTIBUS sa zúčastní v projekte ako asociovaný partner. Pridružení partneri obdržia pracovné aj konečnú verziu stratégie DANUrB+ na pripomienkovanie a môžu ju využívať podľa svojich možností a potrieb. Partnerstvo prináša množstvo výhod, EZÚS Pontibus sa tak stane súčasťou realizácie a vymožeností projektu.

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.