Aktuálne informácie

V Budapešti zasadalo Zhromaždenie aj Dozorná rada Pontibusu

17. decembra 2018 sa v Budapešti stretli predstavitelia oboch zakladajúcich žúp.

Na zasadnutí Zhromaždenia a Dozornej rady EZÚS PONTIBUS členovia odsúhlasili plány činnosti na rok 2019, ročného členského príspevku, Stratégiu zoskupenia na roky 2018-2025, a rozvojový dokument orientovaný na projekty cestovného ruchu na území zoskupenia, či informatívne správy o projektoch, ktoré zoskupenie aktuálne rieši: o žiadosti o dotáciu na činnosť v roku 2019; o stave realizácie projektu budovania kajakových mól a o projekte RESTART.

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.