Aktuality


2022. sep 07.

Várjuk javaslataikat az Alsó-Ipoly-menti turisztikai akciótervhez.

Čítam

2022. júl 03.

Pozdĺž rieky Ipeľ sme si umiestnili informačné tabule.

Čítam

2022. jún 30.

Priebeh projektu RE-HABILITATION zhodnotili jeho účastníci na záverečnom podujatí.

Čítam

2021. dec 21.

Z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu sme v Kubáňove...

Čítam

 

Dôležité novinky


2021. dec 21.

Výsledky projektu RE-BOOT prezentovali partneri na záverečnom podujatí. V rámci akčného plánu RE-START bol ukončený projekt RE-BOOT so začiatkom v novembri 2019. Výsledky prezentovali partneri projektu na záverečnom podujatí organizovanom v Kultúrnom dome a Centre voľného času Józsefa Attilu v Szobe. Gyöngyi Ferencz, primátorka mesta Szob, vo svojom úvodnom prejave zdôraznila, že v rámci akčného plánu RE-START sa realizujú projekty, ktoré sú pre región kľúčové. Pre starnúcu populáciu je...

Čítam

 

Akčný plán RE-START