Mi az EGTC?

Az Európai Területi Társulás (angolul EGTC: European Grouping for Territorial Cooperation), az Európai Unió jogszabályain alapuló jogi személy, legalább két európai uniós tagállam vagy harmadik államok szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös szervezetbe.

A határmenti együttműködés intézményesítése révén a tagok egyszerűbben valósíthatják meg közös céljaikat, fejlesztési elképzeléseiket a határ mindkét oldalán. Az EGTC mint jogi forma egyben az uniós és más pályázati források hatékonyabb elérését is lehetővé teszi.

A PONTIBUS EGTC-ről

A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat.

A Társulás létrehozásának célja, hogy a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat fejlessze, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez. A Társulás nem csak a határmenti térség szereplői, hanem a Társulást alkotó két megyei szintű önkormányzatnak is intézményesített keretet biztosít közös céljaik megvalósításához.

A PONTIBUS EGTC vezetése és az operatív ügyeket ellátó munkatásai is törekszenek a folyamatos, rendszeres párbeszédre a térség települési önkormányzatival, civil szervezeteivel, vállalkozásaival. A térség fenntartható és tartós fejlődése csak akkor lehet sikeres, ha az a helyi szereplők magas szintű együttműködésén alapul. Az elmúlt években megkezdett munka nem csak az alapjait és elvi lehetőségét rakta le ennek az együttműködésnek, hiszen számos közös projekt megvalósítása van folyamatban, amelyet közösen, partnerségben értünk el.

Fontosnak tartjuk, hogy ez az együttműködés tovább folytatódjon, és a helyi és megyei fejlesztési elképzelések összehangolásával, további közös projektek megvalósításával hozzá tudjunk járulni a térség fejlődéséhez.

Társulásunk kezdeményezőleg lép fel minden olyan együttműködés kialakítása, koordinálása vagy más módon történő segítése érdekében, amely közelebb visz a közös célok eléréséhez. Számos tanulmány – egyezően a legtöbb helyi szereplő álláspontjával – megállapította, hogy a fenntartható és minőségi turizmus egyik kitörési pontja lehet a határmenti térségnek. Az ehhez szükséges szolgáltatások és infrastrukturális feltételek azonban legfeljebb csak elszórtan találhatóak meg a területen. Sok teendő és kitartó munka, de mindenekelőtt átgondolt, tervszerű és összehangolt fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a célok valósággá váljanak.

Társulásunk az elmúlt időszakban számos kisléptékű turisztikai projektet valósított meg. Szaniterkonténereket telepítettünk a vízi és a kerékpáros turizmus kiszolgálása érdekében; az evezős sportok kedvelőinek 3 helyszínen telepített stéggel kikötési lehetőséget biztosítottunk. Ezek a kisebb fejlesztések azonban csak nagyon apró lépései egy későbbi, összehangolt, minőségi és fenntartható turisztikai kínálat kialakításának, amelynek megvalósítását- a térségi együttműködés eredményeként – reméljük minél hamarabb megkezdhetjük, bízva abban, hogy a 2021-2027-es INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megfelelő források állnak majd ehhez rendelkezésre.

Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor arról sem, hogy a térségben sok helyen az alapvető közszolgáltatások fejlesztése is nagy kihívást jelent. E munka során figyelemmel kell lenni arra, hogy a térség adottságai összekapcsolódjanak a lehetséges kitörési pontokkal. Így például az elöregedő társadalom, a térségben az idős emberek növekvő száma bár újabb és újabb közszolgáltatási igényeket indukál, ugyanakkor egyben lehetőséget teremt az alkonygazdaság („silver economy”) és aktív időskori szolgáltatások megteremtésére is. Társulásunk az elmúlt időszakban – jelenleg is folyamatban lévő – akciótervet koordinál, amelynek eredményei közelebb visznek e célok megvalósításához. A RE-START akciótervet több térségi partnerrel – települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal – közösen nyertük el az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból. Az akcióterv – amely a szociális infrastruktúra és aktív időskori szolgáltatások fejlesztését célozza – 2019-2023 között valósul meg.