A PONTIBUS ETT tevékenyége

Az együttműködés Alapszabályban rögzített területei:

A. Prioritás - KÖZLEKEDÉS
- Határon átnyúló közúti infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése
- Dunai vízi út karbantartása
- A határon átnyúló intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése az utazók számára (on-line foglalási rendszer, on-line rendszerű jegyértékesítés)
- Multimodális közlekedési csomópontok kialakítása a területen, a fenntartható regionális és helyi mobilitás támogatása érdekében

B. Prioritás - GAZDASÁG
- Helyi lokális piacok támogatása és fejlesztése a határon átnyúló együttműködés hangsúlyozásával
- Tevékenységek támogatása a határon átnyúló szolgáltatások javítására (pl.infokommunikációs technológiák fejlesztése, adatcsere, stb.)
- Közös, határon átnyúló foglalkoztatottságra irányuló projektek kezdeményezése és megvalósítása
- Kapcsolatok kiépítésének és a vállalkozók közös tevékenységeinek támogatása a határon átnyúló együttműködés keretén belül
- Hagyományos és nem hagyományos mesterségek támogatása az érintett térségben

C. Prioritás - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
- Együttműködés a kutatásban az adott terület felsőoktatási intézményeinek képviselőivel, vállalkozói alanyokkal és közigazgatási intézményekkel
- Tapasztalatcsere és határon átnyúló start-up-ok kialakítása
- Határon átnyúló inkubátorházak létrehozásának támogatása kis- és középvállalkozók számára
- Innovatív szemlélet támogatása a gazdaság egyes gyártási területein az érintett térségben
- A gazdaság innovatív ágazatainak támogatása az érintett térségben

D. Prioritás - ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
- Energiafelhasználás megújítható forrásokból a közösségi infrastruktúra területén, beleértve a középületeket és lakóépületeket
- Megújuló energiaforrások adott területen történő felhasználásának támogatása (víz-, nap-, geotermikus-, szélenergia)
- Együttműködés a gázinfrastruktúrára irányuló projektek regionális hatásainak számszerűsítése területén

E. Prioritás - HUMÁNERŐFORRÁSOK
- Adatbázisok, weboldalak és tanácsadói szolgáltatások kialakítása a munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatására
- A határon átnyúló munkaerő mobilitása javítására irányuló kezdeményezések és szolgáltatások
- Szakmai oktatás (partnerségek létrehozása szakmai képzés terén - klaszterek, érdekcsoportok, kamarák, stb.)
- Közös képzési programok az egész életen át tartó tanulás jegyében
- Az önkormányzati szervek közötti együttműködés és hatékonyság javítása (cseretanfolyamok a lakosságnak nyújtott szolgáltatások, hatékony önkormányzat és a lakossággal folytatott kommunikáció területén)
- Polgári egyesületek és kezdeményezések hálózatépítésének támogatása a határon átnyúló együttműködés keretén belül

F. Prioritás – MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR
- Ökológiai mezőgazdaság támogatása és tapasztalatcsere a határon átnyúló együttműködés keretén belül
- Regionális mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek bemutatkozásának támogatása a határon átnyúló együttműködés keretén belül, valamint nemzetközi szinten is
- Hagyományos regionális mezőgazdasági és élelmiszeripari termékmárkák kialakításának és népszerűsítésének támogatása (pl. bor, gyümölcspárlatok, gyümölcs, stb.)

G. Prioritás - KÖRNYEZET
- A területen lévő városok és vidékek revitalizációja, elhagyott és kihasználatlan ipari területek felújításával, a környezeti terhek kialakulása megelőzésének kontextusában
- Természeti katasztrófákkal szembeni védekezés
- Duna és mellékfolyóinak fejlesztése és revitalizációja

H. Prioritás -IDEGENFORGALOM
- Közös marketing-stratégiák kialakítása az idegenforgalom fejlesztésének támogatására az érintett területen
- Kerékpárutak létrehozásának támogatása és fejlesztése az adott térségben
- Eredeti ipari udvarok és ki nem használt gazdasági udvarok felújításának és létesítésének támogatása az agrár-idegenforgalomnak az adott területen történő fejlesztésével összhangban
- Határon átnyúló ökoturizmus fejlesztése, pl. kis, határon átnyúló vízi utak és az ilyen utakhoz való hozzáférhetőséget biztosító infrastruktúra kiépítése (parkolóhelyek, kerékpár-kölcsönzők, illemhelyek, zuhanyzók, stb.), valamint egyéb ökoturisztikai létesítmények és tevékenységek támogatása
- Specifikus területekre irányuló projektek támogatása: vadászat, gasztroturizmus, lovasturizmus, sporthorgászat, stb.
- Turisztikai információs irodahálózat kiépítésének támogatása az érintett területen
- Közös támogatás és részvétel az adott területet az ETT keretén belül népszerűsítő nemzetközi szemináriumokon, workshopokon és kiállításokon.

I. Prioritás - KULTÚRA
- Közös koncepció létrehozása a kultúra fejlesztésének területén az érintett térségben
- Kulturális örökség megőrzése, védelme és népszerűsítése
- Emlékművek (különösen kulturális és történelmi emlékek) felújítása
- Az idegenforgalommal összefüggő infrastruktúra kiépítése (parkolóhelyek, az emlékhelyekhez vezető megközelítési utak kiépítése és jelölése)
- Természeti, történelmi és kulturális örökség közös népszerűsítésének kialakítása az érintett térségben

J. Prioritás - SPORT
- Határon átnyúló sportesemények kezdeményezése és megvalósítása
- A sport területén létrehozott infrastruktúra támogatása

K. Prioritás -EGÉSZSÉGÜGY és SZOCIÁLIS TERÜLET
- Az egészségügyi és szociális intézmények együttműködésének támogatása
- Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Nitra

 

 Pest

 

restart pontibusegtc 285x300 HU

re boot mentorprogram HU

© 2017 Pontibus EGTC. Minden jog fenntartva. All Rights Reserved. A honlap a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával készült.