Eredményesen zárultak a szociális gondozói képzések

A RE-HABILITATION projekt megvalósítását értékelték a résztvevők a zárórendezvényen.

A RE-HABILITATION című projekt fő célkitűzése az Alsó-Ipoly mentén újonnan épülő és már meglévő szociális intézmények munkaerőellátásának biztosítása volt, amely ingyenesen elérhető szociális segítői képzés indításával valósult meg.
Rehab zaro1
A RE-START akcióterven belül 2022. április 30-án zárult projekt keretében két helyszínen, Szobon a Szent László Gimnáziumban és Párkányban valósult meg az oktatási program. A 154 793 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatással megvalósuló projekt keretében összesen 137 fő képzése valósult meg, amely a résztvevők számára térítésmentes volt. A jelentkezők a 310 órás, elméleti és gyakorlati modulokat ötvöző képzés során a szociális gondozói munkakör betöltéséhez szükséges összes készséget és tudást elsajátíthatták. A képzést követően többen azonnal el is helyezkedtek a térség szociális intézményeiben, sokan azokban az intézményekben kaptak állásajánlatot, amelyben gyakorlati képzésüket végezték.

Rehab zaro2
A projektet a szobi Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint szlovákiai oldalról Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania valósította meg.

A projekt sikere indokolttá tette, hogy a két partner, akik a képzési programot működtették – a szobi Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint szlovákiai oldalról Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania – a képzést a projekt lezárultát követően is fenntartsák és költségtérítéses formában üzemeltessék.

Rehab zaro3
A projekt zárórendezvényét 2022. április 26-án tartották Szobon. A zárórendezvényen részt vevők megismerték a képzéssel kapcsolatos főbb tapasztalatokat, amelyeket Németh Gábor, a Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, valamint Pápai Mónika oktató mutatott be.

Szalai Zsuzsanna, a Katolikus Szeretetszolgálat Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonának intézményvetetője ismertette a szociális gondozói képzés főbb tematikáját, valamint az elsajátított ismeretek alkalmazának gyakorlati lehetőségeit. Sok résztvevő otthon ápolt rokonának kívánt jobb minőségű ellátást biztosítani a szaktudás megszerzésével.

Rehab zaro4
Gréczi Sándor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese ismertette a Főigazgatóság feladatait, funkcióját és intézményrendszerét. A Főigazgatóság elsődleges feladata szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartása, működési feltételeinek biztosítása, a térítési djak megállapítása és egyéb, a fenntartással összefüggő feladatok ellátása. A RE-HABILITATION projekt hozzájárulhat az intézményekben tapasztalható munkaerőhiány enyhítéséhez és az akcióterv másik projektje keretében épülő, hamarosan átadásra kerülő szociális intézmények humánerőforrás-ellátottságához is.

Rehab zaro5