Ülésezett a Társulás közgyűlése

A járványhelyzet miatt online közgyűlésen vitatták meg a tagok az aktuális kérdéseket.

2021. december 8-án online úton ülésezett a Pontibus ETT közgyűlése. A járványhelyzet sajnos ezúttal sem tette lehetővé a személyes ülésezést.

Kozgyules1Az ülés gyászszünettel kezdődött, a résztvevők a 2021 júliusában elhunyt Tolnai Csabára, a Társulás felügyelőbizottsági tagjára, Léva város alpolgármesterére, Nyitra megyei képviselőre emlékeztek.

Az ülésen Popovics Gábor igazgató prezentációt mutatott be a RE-START akcióterv aktuális helyzetéről. Az akcióterv – amely a térség szociális infrastruktúrájának fejlesztését és az aktív időskori szolgáltatások bővítését tűzte ki célul – alapvetően jól halad, az építési projektekkel járó kisebb-nagyobb kockázatok kezelését követően a legnagyobb építési beruházások zajlanak, bár különböző fázisban tartanak: a szobi szociális otthon épülete már elkészült, az ipolyszalkai intézmény beruházás a közepén jár, míg a helembai intézmény kialakítása novemberben kezdődött, ez némi csúszást jelent a projektben. A 2021. évben az akcióterv RE-BOOT c. projektje már lezárult, ennek keretében az inaktívak számára mentorprogram valósult meg a foglalkoztatás bővítése érdekében, a térség lakosságának egészségmegőrzését egy jól – ultrahang és EKG vizsgálatokra is alkalmas – felszerelt szűrőbusz szolgálja, továbbá két szlovákiai vállalkozás termelési kapacitás-bővítésével párhuzamosan a foglalkoztatás bővítése is megvalósult.

Az akcióterv megvalósítása szempontjából a 2021-2022-es évek jelentik a legintenzívebb időszakot, ugyanis ekkor a legtöbb projekt párhuzamosan fut.

A közgyűlésen a tagok jóváhagyták a 2021-ben a Külgazdasági és Külülgyminisztériumtól elnyert, kisprojektek megvalósítását szolgáló támogatás aktuális megvalósításáról szóló beszámolót: ennek keretében két szaniterkonténer létesült a vízi és kerékpáros turizmus kiszolgálása érdekében (Ipolydamásd, Ipolyvisk), Szetén egy esőbeállót/pavilont telepítettünk, továbbá folyamatban van 12 darab települési információs tábla telepítése is.

A tagok egyetértettek abban, hogy a jövőben nagy hangsúlyt kell helyezni a térség kitörési pontját is jelentő fenntartható és minőségi turizmus fejlesztésére. Ennek érdekében konkrét tevékenységek előkészítését szolgáló támogatási kérelem benyújtását hagyták jóvá. Remélhetőleg a 2021-2027-es INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból akciótervi formában lehetőség lesz összehangolt projektek megvalósítására, széleskörű partnerségben.

Kozgyules3A Társulás Alapszabályának értelmében a két alapító tag – Nyitra Kerületi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata – 2 évente felváltva gyakorolja a Társulás elnöki, illetve alelnöki pozícióját, így a 2021-2023-as időszakra Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke tölti be az elnöki funkciót, míg doc. Ing. Milan Belica, PhD. a Társulás alelnöke lett. Szintén két éves ciklusra kerültek megválasztásra a Társulás felügyelőbizottsági tagjai: Nyitra megye részéről Csenger Tibor, Jobbágy József, míg Pest megye részéről Ványi Lászlóné és Seltenreich József.