Mi az a RE-START akcióterv?

ReStartA RE-START akciótervet az Alsó-Ipoly mentén több térségi szereplő – települési önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások– közösen valósítja meg az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásából. Az akcióterv 7 projektet foglal magában. Minden projektnek legalább egy magyarországi és egy szlovákiai megvalósításban részt vevő partnere van. Az akcióterv felépítésének lényege, hogy ezek a projektek egymással szoros szakmai-tartalmi összefüggésben valósulnak meg 2019-2023 között. Az akcióterv fő célja – mint minden, az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázati felhívásán nyertes akciótervnek – a foglalkoztatás bővítése.

A térségi foglalkoztatás bővítését a RE-START akcióterv az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítja meg: 

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása

  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése

  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára

  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén

  • a lakosság egészségi állapotának javítása

  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

 

Az akcióterv az alábbi hét önálló projektből áll, amelyek egy-egy témakört fednek le:

RE-BOOT

A projekt elősegíti a határmenti, inaktív lakosok munkaerőpiacra való visszatérését, a foglalkoztatás bővítését, a térségben élők egészségmegőrzését. Kapacitáskoordinációs segíti a szociális ellátások hatékonyság-növelését és a helyi a munkaerőpiac fejlődését.

RE-STRUCUTRE

Bővülő férőhelyekkel megújul az Alsó-Ipoly menti térség szociális infrastruktúrája az idősgondozás terén. Új, modern férőhely kapacitások jönnek létre Szobon, Ipolyszalkán és Helembán a várólisták csökkentése érdekében.

RE-NEWAL

A térségben új, határon átnyúló szolgáltatások épülnek ki: konyhai és mosodai szolgáltatások lesznek elérhetők a térség intézményei számára. A szállítási kapacitások bővítése érdekében gépjárművek kerülnek beszerzésre.

RE-HABILITATION

A szociális infrastruktúra bővítéséhez szükséges szociális gondozió tanfolyam valósul meg a határ mindkét oldalán. A tanfolyamok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők versenyképest tudást kapjanak.

RE-CREATION

Az Alsó-Ipoly mentén közösségi terek és rekreációs szolgáltatások jönnek létre. Ipolydamásdon oktatási központ szolgálja majd a térségben fontos képzések megtartását, bővül a bernecebaráti Fecskeház és az ipolyszalkai Tájház is. A Burda Központban rekreációs szolgáltatások épülnek ki.

RE-BIRTH

A projekt elsősorban az idősebb generációba tartozóknak kínál közösségi programokat, amelyek egyben szolgálják a határmenti kapcsolatok fejlődését, a térségi identitás növelését, a tradíciók ápolását és új ismeretek megszerzését is.