Ajánlattételi felhívás - turisztikai szakértői feladatok, márkaépítés

A Pontibus ETT célja, hogy az Ipoly-menti turisztikai fejlesztések egymással összehangoltan, hálózatot alkotva, egymás szinergiáit kihasználva valósuljanak meg. A 2021-2027-es INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra létre kívánunk hozni egy olyan partnerséget a térségben, amely alkalmas arra, hogy turisztikai akcióterv létrehozását lehetővé tegye. Ennek keretében kidolgozzuk azokat a projektcsomagokat, amelyek egy egységes kínálatra épülő, határon átnyúló turisztikai akcióterv alapját képezhetik. Az akcióterv kialakításának első lépéseként projektfelmérés és megalapozó vizsgálat készül. A vizsgálat elvégzését - a pályázat támogatása esetén - az SKHU/WETA/2201/4.1./001 azonosító számú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása c. prioritási tengelyből finanszírozzuk.

Az ajánlattételi felhívás dokumentációja erre a hivatkozásra kattintva letölthető. FIGYELEM ! Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. július 18-ra meghosszabbításra került !