A RE-START akcióterv a térség dinamizálásának egyik eszköze

Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, a projektet koordináló Pontibus Európai Területi Társulás alelnöke elmondta, hogy a RE-START akcióterv az Alsó-Ipoly-mente térség megoldásra váró problémáira jelent némi gyógyírt. Ezek között kiemelten említette a munkanélküliséget és az elöregedést, ezzel összefüggésben a munka világába való visszasegítést. Kiemelte: az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Programból elnyert RE-START akcióterv ezeknek a problémáknak a megoldását célozzák. A program elemei alapvetően az időskori szolgáltatások portfóliójának bővítését, az aktív időskort és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megteremtését célozzák.

Sajtotaj SzaboI
Szabó István elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyike a turisztikai szolgáltatások fejlesztése is, amelyhez az Ipoly-mente egy kiváló potenciállal rendelkező terület. Különös jelentőséggel bír ezzel kapcsolatban a remélhetőleg hamarosan már épülő Ipolydamásdot Helembával összekötő híd, a hazai finanszírozású, már épülő Szob-Ipolydamásd kerékpárút, továbbá az INTERREG Szlovákia-Magyarország Program egyik másik projektjéből megvalósuló Letkés-Párkány kerékpárút. Az elnök kiemelte, hogy ezek a programok azt célozzák, hogy kinyissuk az Ipoly-völgyét. Ennek egyik eszköze a Pontibus Európai Területi Társulás által telepített, az evezős túrákat kiszolgáló, kikötést biztosító stégek, valamint a tisztálkodást lehetővé tevő szaniterkonténerek létesítése, komfortosabbá téve ezzel az Ipoly-völgyét. Szintén ehhez kapcsolódnak majd a RE-START akciótervből megvalósuló elektromos kerékpárok vásárlására és töltőállomások kialakítására irányuló fejlesztések is. A töltőállomások Ipolydamásdon, Ipolyszalkán és Bernecebarátiban jönnek majd létre.
A Pest Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a programok megvalósításában nagyon fontos partner volt Nyitra megye, amellyel Pest Megye Önkormányzata a Pontibus Európai Területi Társulást megalapította. Elmondta, hogy, mind a Társulás, mind az akcióterv foglalkozik a múlttal, a jelennel és a jövővel is. E program csak a kezdete a térség kinyitásának és dinamizálásának, a folytatáshoz minden partnerben megvan a kellő elszántság.

Csenger Tibor, Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke szerint az Ipoly-mente egy különleges terület, a térséget az Ipoly folyó választja el, ugyanakkor a térségbeli problémák szinte ugyanazok mind a szlovákiai, mind a magyarországi oldalon. A térség elöregszik és csökken a népességmegtartó ereje, ezért beavatkozások szükségesek. A RE-START akcióterv ezekre a problémákra igyekszik megoldást találni, vagy legalábbis enyhíteni rajtuk. A programból a beruházások szinergiában valósulnak meg: a szobi beruházáson túl a projektben Ipolyszalkán és Helembán felépül egy-egy szociális otthon. Helembán egy régi iskolaépületből kerül kialakításra az új otthon, ahol az intézmény klasszikus tevékenységén túl további, elsősorban az aktív időskort elősegítő rekreációs szolgáltatások igénybevételére lesz majd lehetőség.
Az alelnök kiemelte a 2022 végére egy másik határon átnyúló projektből megépülő, Helembát Ipolydamásddal összekötő híd szerepét a térségi együttműködés terén, amely még jobban elősegítheti a RE-START akcióterven belüli együttműködést a határ két oldalán.
Az akcióterv figyelmet fordít mind a térségben élő lakosokra, mind az ide érkező turistákra. A térségnek sok értéke van, de ezeket sokan nem ismerik, illetve a megközelítés kicsit körülményes. Az alelnök elmondta, hogy a Párkányt, Helembát, Ipolydamásdot és Letkést összekötő kerékpárút – amely egy másik határon átnyúló projektből jön majd létre – ezeket a célokat szolgálja majd.
Az akcióterv központi eleme a munkahelyteremtés. A létrejövő szociális intézményekben – a határ mindkét oldalán – megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerőnek kell rendelkezésre állnia. Ennek érdekében egy 310 órás szociális gondozói tanfolyam indul a RE-START akcióterv keretében. Ez az akkreditált képzés 120 főnek biztosít megfelelő képzettséget a szociális intézményekben való elhelyezkedéséhez.

Sajtotaj CsengerT
Az alelnök kiemelte, hogy foglalkoztatás bővítése mellett az aktív időskorhoz kapcsolódó szabadidős jellegű tevékenységek is a program részét képezik. Az ipolyszalkai Tájházat tradicionális építészeti stílusban bővítik olyan helyiségekkel, amelyek a tradíciók ápolását és régi idők mesterségeinek bemutatását elősegítik.
Az akcióterv időtávjának második felében, miután az ipolyszalkai Tájház, az ipolydamásdi közösségi és oktatási központ, valamint a bernecebaráti Fecskeház épülete is megvalósul, közösségteremtő programokat rendeznek az akciótervből, ebbe a létrejövő szociális intézmények is be lesznek vonva.

Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere elmondta, hogy a térség elöregedő demográfiai adatokkal bír, ezért nagy hangsúlyt fektetnek az idősek gondozására és ellátásra. A térségben az idősek bentlakására mutatkozik a legnagyobb igény, mivel a térségben már meglévő három intézményekben állandó a sorban állás. Emellett az intézmények befogadóképessége kicsi, mindössze 64 főnek biztosítanak elhelyezést, a várólistán jelenleg 40-en vannak.

Sajtotaj Ferencz Gy
A polgármester elmondta: az önkormányzat folyamatosan kereste a lehetőségeket e probléma enyhítésére. A RE-STRUCTURE projekt keretében megvalósuló szobi idősek otthona fejlesztése az önkormányzat által 2016-ban megvásárolt, üresen álló épület felújítása útján valósul meg. A létrejövő intézmény 32 idősnek biztosít megfelelő elhelyezést és gondozást. A mintegy 500 négyzetméteres épületben 1 darab négy ágyas szoba, 6 darab három ágyas szoba és 5 darab két ágyas szoba kerül kialakításra. A beruházás összértéke 660 990 euró, a 95%-os uniós és nemzeti társfinanszírozás mellé az önkormányzat 5%-os önerőt biztosít. A fejlesztés minimum 8 új munkahelyet létesít a térségben.

Sajtotaj Idosotthon Szob
A polgármester elmondta, hogy Szobon a már meglévő idősek otthona megmarad, így az új épülettel együtt 50 férőhellyel rendelkezik majd a település a bentlakásos ellátás iránti igények kiszolgálására. A közeljövőben a meglévő otthonban is energiahatékonysági beruházások valósulnak majd meg, csakúgy mint a szobi iskola és a Meseház épületében is, KEHOP-os pályázati forrásból. A településen emellett jelenleg egy csónakház építése és a piac építése van folyamatban. A polgármester az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztései között említette a tanuszoda átadását, egyházi épületek, művelődési ház, a konyha és az orvosi rendelő felújítását, a bölcsőde megépítését, valamint az útfejlesztéseket.
A polgármester elmondta, hogy az akcióterven belül Szob a RE-BOOT projektben is részt vesz. Ennek keretében a szétszórt, aprófalvas térségben élők egészségügyi ellátásának fejlesztését tűzték ki célul. A projekt keretében egy ultrahangos készülékkel is felszerelt mobil laborbusz kerül beszerzésre, csökkentve ezzel az ultrahangos vizsgálatok várakozási idejét, másrészt az idősek számára sokkal praktikusabb, hogy ezáltal utazniuk sem kell. A buszt és az eszközöket is magában foglaló beszerzés 127 900 euróból valósul meg, az uniós és a nemzeti társfinanszírozás mellé az önkormányzat 5%-os saját forrást biztosít.

Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármestere elmondta, hogy az akcióterven belül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező RE-STRUCTURE projekt keretében valósulnak meg a szociális intézmények infrastrukturális munkálatai. Ipolyszalka Község Önkormányzata e projekt vezető partnere, mellette Szob Város Önkormányzata, Helemba Község Önkormányzata, Bernecebaráti Község Önkormányzata, valamint Kemence Község Önkormányzata vesz részt a projektben, utóbbi településeken szociális konyha, illetve mosoda létesül majd.
A polgármester ismertette, hogy a projekt keretében megvalósuló intézmény egy üresen álló, korábban óvodaépület átépítésével valósul meg. Hiába vannak a környéken hasonló intézmények, a várólisták még mindig nagyon hosszúak, és gyakran az idősek számára létkérdés, hogy az intézményben időben helyet kaphat-e, így különösen nagy az igény újabb férőhelyek létrehozására.

Sajtotaj CagalaSzilvia
A szalkai szociális intézmény 20 férőhelyes lesz, 8 darab, 23 négyzetméter nagyságú kétágyas, és 4 darab 13 négyzetméteres, egyágyas szobával. A polgármester elmondta, hogy minden szobához külön szociális helyiség kerül kialakításra. Az intézmény egy 3400 négyzetméteres, elkerített részen kerül kialakításra, az épület 440 négyzetméter nagyságú lesz. A fejlesztés több, mint 631 ezer euróból valósul meg, amelynek 95%-a uniós, illetve nemzeti társfinanszírozás, az 5%-os önerőt a község biztosítja.
A település polgármestere elmondta: a község a RE-START akcióterv nélkül sose tudta volna megvalósítani a fejlesztést. Legalább ilyen lényeges szempontként említette, hogy a fejlesztés a térségben új munkahelyeket teremt, ugyanis kevés a munkalehetőség. A fejlesztés megvalósulásával legalább térségbeli 15 család számára biztosít majd megélhetést.

Ujlaky Zoltán, a Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a RE-BOOT projekt vezető partnere az akcióterv keretében megvalósuló mentorprogramról adott részletes tájékoztatást. A határon átnyúló mentorprogram az 50 év feletti korosztályba tartozó inaktív lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segíti elő.
A projekt keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentorok képzését végezte el az elmúlt hónapokban. A képzés keretében a mentorok megismerkedtek többek között kommunikációs, álláskeresési, konfliktuskezelési és beilleszkedést segítő technikákkal, de a képzés része volt az önéletrajz írás, a munkaerőpiaci ismeretek és a szenvedélybetegségek kezelése is. 2020 első félévében 6 mentor végezte el a képzést. A mentorokat az év végéig tanácsadással és szupervízióval segítik a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei.
A szolgáltatás a Családsegítő Központban, az igénybe vevők otthonában és a társintézményekben fog megvalósulni. A tervek szerint a mentorok személyesen és elektronikusan fogják tartani a kapcsolatot a mentoráltakkal, ennek gyakorisága egyénre szabott lesz. A programban bekerült mentoráltaknak kidolgozásra kerül az egyéni fejlesztési terve, amely rögzíti az elhelyezkedés érdekében megteendő lépéseket.

Sajtotaj UjlakyZ
A programra a megvalósítási területen, azaz az Alsó-Ipoly völgyének szlovákiai és magyarországi területén élő, célcsoportba tartozó, vagyis 50 év feletti álláskereső, jelenleg inaktív lakosok jelentkezhetnek. Az intézményvezető közel 30 fő jelentkezését várja. A program megismertetését szórólapok és plakátok kihelyezésével, valamint személyes megkeresés útján is végzik.
A mentorprogram RE-BOOT projektben érintett, létszámbővítést tervező cégek számára is hasznos, csakúgy mint a térségbeli más munkáltatók számára, hogy aktív, motivált munkaerő álljon rendelkezésre, egyben az inaktivitást csökkentsék, visszavezessék az embereket a munka világába.
A projektben részt vesz két szlovákiai kisvállalkozás, a Natur Products-Németh s.r.o. és a Mira Office s.r.o. Mindkét cégnél termelőeszköz beszerzésre kerül sor, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.
Ujlaky Zoltán elmondta még, hogy a projekt keretében a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén kapacitáskoordinációt segítő rendszert hoz létre, amely szociális ágazatban jelentkező korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.